Веб сајт општине Владичин Хан
Важна документа
Adobe readerРегионални план управљања комуналним отпадом за пчињски округ 2013-2023

Adobe readerИзвештај о стратешкој процени утицаја на животну средину регионалног плана управљања отпадом за пчињски округ 2013-2023

Adobe readerЛокални еколошки акциони план за Општину Владичин Хан

Adobe readerЛокални еколошки акциони план за Општину Владичин Хан - РЕВИЗИЈА 2017.-2022.

WordПлан интегралног управљања комуналним отпадом - Општина Владичин Хан

Adobe readerСистематско мерење буке - ВЛАДИЧИН ХАН

Adobe readerИзвештај о анализи земљишта и седимента - ВЛАДИЧИН ХАН

Adobe readerОдлукa о мерама за заштиту од буке на територији општине Владичин Хан

WordСтратегија развоја туризма за општину Владичин Хан 2017-2022

WordРегистар издатих дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада

Преузето: