Веб сајт општине Владичин Хан
План детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан

Измене и допуне плана детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе) (усвојене 10.11.2017. године):Текстуални део:


Графички део:


План детаљне регулације индустријске зоне Владичин Хан (усвојен 14.09.2010. године):Текстуални део:


Графички део:

Преузето: