Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN

Lista novosti   Slike  Verzija za štampu

Petak, 31. Juli 2020.

NAREDBA


imgNa osnovu člana 38, 39, tačka 5. I 41. Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018) Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Vladičin Han na održanoj sednici dana 31.07.2020.godine, donosi


N A R E D B UI Za vreme proglašene vanredne situacije na teritoriji opštine Vladičin Han usled poboljšanja epidemiološke situacije prouzrokovane širenjem virusa COVID 19 rad na otvorenom bazenu se može organizovati jedino uz pridržavanje sledećih mera:


 1. Razmak između ležaljki koji zauzimaju jedna ili dve osobe osim porodica sa malom decom moraće da iznosi najmanje 2 m.
 2. Pod suncobranom mogu da se nađu samo dve osobe osim porodice sa malom decom.
 3. Zabranjeni su timski sportovi u vodi.
 4. Zabranjeni su sportovi i na obali koji uključuju bliski kontakt.
 5. Barovi i kafići mogu da služe hranu samo u zapakovanim u originalnim pakovanjima.
 6. Stolovi u baru moraju da budu udaljeni najmanje 1,5 m.
 7. U barovima i kafićima na bazenima nije dozvoljeno organizovati zabave ili proslave.
 8. Kapacitet kupališta je jedan kupač na 4 m2.
 9. Zaposleni na bazenima moraju da nose maske kada su u kontaktu sa posetiocima.
 10. Zabranjeno je korišćenje tuševa i svlačionica u zatvorenom prostoru izuzev toalet.
 11. Na svim ulazima u objekat svakodnevno postavljati dezobarijere – sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom, kao i doze sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola. Dezobarijere na ulazu u bazen i izlazu iz toaleta redovno održavati i dopunjavati svežim 0,2% rastvorom hlornog preparata.
 12. Obezbediti pojačanu higijenu prostora i opreme, uz obavezno čišćenje i dezinfekciju prostora i opreme nakon svakog korišćenja, odnosno nakon svake grupe korisnika. Posebnu pažnju posvetiti čišćenju i dezinfekciji svlačionica.
 13. Bazene za kupanje pripremiti primenom standardne procedure uz održavanje koncentracije slobodnog rezidualnog hlora na vrednostima bliskim maksimalno dozvoljenim prema važećem pravilniku (1-2 mg/l), PH vrednosti propisanom a optimalno u opsegu 7,2 – 7,5 PH jedinica uz redovnu kontrolu i evidenciju izmerenih vrednosti.
 14. Sprovoditi redovnu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode u bazenu prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda („Sl. Glasnik RS“, broj 30/2027 i 97/2017).

II Ne postupanja po merama iz tačke I ove naredbe, prouzrokovanje će zatvaranje otvorenog bazena od strane nadležnih inspekcijskih organa kao i odgovornost ovlašćenih lica.III Naredba stupa na snagu danom donošenja. Naredbu dostaviti svim pružaocima usluga.OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE VLADIČIN HANAdobe readerNaredbu koju je doneo Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Vladičin Han na sednici dana 31.07.2020. godine možete preuzeti ovde.

ViberWhatsApp

 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 4.103.013