Web Sajt opštine Vladičin Han
Objedinjena procedura

Građevinske dozvole objedinjena procedura


Primenjujući Zakon o planiranju i izgradnji, nadležni organi Opštine Vladičin Han obaveštavaju građanke i građane da zahtev mogu poslati na elektronsku adresu:


objedinjenaprocedura@vladicinhan.org.rs


Zahtev je inicijalni akt kojim se pokreće objedinjena procedura koja obuhvata postupanja nadležnih organa po zahtevu građanki i građana, a odnosi se na izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju objekata.


Objedinjena procedura uključuje izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz čl. 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja.


Ovde možete preuzeti:


Preuzeto: