Веб сајт општине Владичин Хан
Обрасци - животна средина
Adobe readerЗАХТЕВ за давање сагласности на Студију процене утицаја ПРОЈЕКТА на животну средину


Adobe readerЗАХТЕВ за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта из чл. 4. ст.1. тач. 2. Закона о процени утицаја на животну средину


Adobe readerЗАХТЕВ за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја на животну средину пројекта из чл. 4 ст. 1. тач. 1. Закона о процени утицаја на животну средину

Преузето: