Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
имг
Слике
Мапе
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Конкурси и тендери
Детаљна прогноза времена
Насловна > О Владичинoм Хану  
Инфраструктура Верзија за штампу
Путеви
Ауто – путеви
На територији општине Владичин Хан нема ауто – путева.
 
Магистрални путеви
Преко територије Општине пролази 36,5 км магистралних путева и то у два правца – први ознаке М-1 (међународни пут Е-75 Београд – Скопље – Солун) дужине 30 км и други ознаке М-13 према Сурдулици дужине 6,5 км.
 
Регионални путеви
Дужина регионалних путева на територији Опчтине је 55 км у 4 путна правца (путеви: Р-214 дужине 31,5 км, Р-124 дужине 14 км, Р-124А дужине 17 км и Р-124Б дужине 2,5 км ).
 
Локални путеви
Мрежу локалних путева Општине чине 50 путних праваца укупне дужине 274 км, од тога 12% (32 км) локалних путева је под асфалтом, 55% (151 км) покривено је туцаником а 33% (91 км) чине земљани путеви.
 
Мостови
На територији Општине налази се укупно 14 мостова, од тога: 6 мостова дужине од 5 – 10 м, 5 мостова дужине од 10 – 30 м и 3 моста дужине преко 30 м.
 
Електродистрибутивна мрежа
У склопу Електродистрибуције Врање послује радна јединица Владичин Хан која опслужује потрошаче на територији целе општине Владичин Хан, коју чини насеље Владичин Хан и 54 села.У склопу ових села се налази и 5 села суседних општина Врање и Сурдулица.
Број домаћинстава прикључених на електродистрибутивну мрежу износи 9.150. Годишња потрошња је око 60 милиона киловатчасова. Потрошња електричне енергије у Општини је значајно опала последњих година упоредо са застојем у индустријској производњи која је била и њен највећи потрошач, међутим има индиција за повећањем годишње потрошње од значајних 30% које ће директно зависити од поновног покретања индустрије. Вршно оптерећење је око 15 мегавати.
На територији радне јединице Владичин Хан постоје следећи електроенергетски објекти:
- три трафостанице 35/10 kV, с тим што трафостаница 35/10 kV Момин Камен тренутно ради као разводно постројење 10 kV
- 137 трафостаница 10/0,4 kV (117 дистрибутивних и 20 индустријских)
- далеководи 35 kV дужине 17 км на 173 стубова
- далеководи 10 kV дужине 170 км на 2.118 стубова
- нисконапонске мреже дужине 480 км на 11.928 стубова
- нисконапонски каблови различитих пресека и врста дужине 12,5 км
- високонапонски каблови 10 kV различитих пресека и врста дужине 21,5 км.
 
Водоснабдевање
Основни извор водоснабдевања Општине Владичин Хан је Фабрика воде “Полом”, максималног (инсталирано ) капацитета 125 л/с, а иначе димензионисаног на 250 л/с. Фабрика воде се налази на 410 мнв тако да град има потисно – гравитациони систем централног водоснабдевања. Фабрика воде функционише на бази захватања површинске воде изнад ХЕ “Врла IV“ – део воде је из Власинског језера, део из уступних миниакумулација из ХЕ “Врла I“ и нешто из Масуричке реке.
Алтернативно решење водоснабдевања града у време ремонта Власинских хидроелектрана и у време застоја Фабрике воде представља црпна станица “Лепеница” капацитета 50 л/с која функционише на принципу испумпавања акумулиране воде из 7 бунара.
Осим поменутих изворишта, за потребе водоснабдевања виших делова града који се не могу напојити гравитацијом, користе се две подстанице – у насељима Пољана и Росуља (у насељу Росуља постоје два резервоара запремине 750 м3 и 1000 м3).
Укупна дужина водоводне мреже износи око 45 км, од које на главни вод одлази преко 50%. Цевовод главног вода је комбинован и чине га челичне цеви, азбестно – цементне цеви и пластичне цеви Æ100-500 мм. Производња воде варира и зависи од годишњег доба и потрошње тако да је зими мања – 70 л/с а лети иде до 120 л/с. На централни водоводни систем у граду и селима прикључено је око 5.000 домаћинстава и сва индустријска предузећа, изузев ФОПЕ, која су и највећи потрошачи воде (преко 50 % произведене воде користи индустрија).
У плану је реконструкција водоводне мреже – замена азбест-цементних цеви пластичним; ремонт и замена пумпи у подстаницма; замена ваздушних вентила и шибера; у фабрици воде треба да се ставе нове филтерске испуне и планира се проширење капацитета на пројектованих 250 л/с.
 
Телекомуникације
На територији Општине Владичин Хан ради 5 аутоматских телефонских централа чији су капацитети попуњени јер тренутно на тим централама нема слободних прикључака.
Телефонизацијом је, осим града, где има 2.420 телефонских прикључака, обухваћено јос 16 сеоских насеља у којима има 2.600 прикључака, што укупно чини 5.020 телефонских прикључака на територији Општине.
Степен телефонизације је последњих година значајно повећан, тако да данас на 100 становника у Општини долази 21 телефонски број; на 100 становника града долази 29 телефонских бројева а на 100 руралних становника 17 телефонских бројева.
Општина Владичин Хан је повезана и коаксијалним и оптичким кабловима са другим градовима у земљи. Од како је уведена централа типа ALCATEL, значајно је побољшан квалитет веза а пренос информација је убрзан и поузданији.
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 3.470.793