Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Akti Opštinskog veća u 2021. god. Verzija za štampuSreda, 21. april 2021.


img


Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br. 23/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 19., 20. i 21. Pravilnika o sufinasiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/2016 i 8/2017“), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/19), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Pčinjskog okruga“, broj 23/08), člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020) i člana 10. Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Vladičin Han radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. Godini, Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 20.04.2021. godine, donelo je:R E Š E NJ E

O IMENOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PODNETIH NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDžETA OPŠTINE VLADIČIN HAN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2021. GODINUMS WordCeo tekst rešenja možete pogledati ovde.


Utorak, 16. februar 2021.


img

Na osnovu člana 8. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekta od javnog interesa koje realizuju udruženja(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19), člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 09.02.2021. godine, donosi :


R E Š E NJ E


O obrazovanju komisije za dodelu sredstava udruženjima za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u Opštini Vladičin Han
MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.

Utorak, 16. februar 2021.


img

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi (“Službeni glasnik RS“, broj 72/2009, 13/2016 i 30/2019 – ispr i 6/20), člana 7. Uredbe o kriterijumima merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta RS, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 105/16 i 112/17), člana 8. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Vladičin Han za podsticanje projekta od javnog interesa koje realizuju udruženja(„Službeni glasnik Grada Vranja“ broj 9/19) člana 70. Statuta Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 4/2019), člana 30. Odluke o Opštinskom veću Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 9/2019), i člana 73. Poslovnika Opštinskog veća Opštine Vladičin Han („Službeni glasnik Grada Vranja“, broj 31/2020), Opštinsko veće Opštine Vladičin Han na sednici održanoj dana 09.02.2021.. godine, donosi :


R E Š E NJ E


O obrazovanju stručne komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor projekta/programa u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta Opštine Vladičin Han
MS WordCeo tekst rešenja možete preuzeti ovde.
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 4.577.579