Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Sadašnji skupštinski saziv Verzija za štampu
12Druga sednica Skupštine, 13.09.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 13. septembar 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za drugu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju druge izmene Plana detaljne regulacije industrijske zone Vladičin Han(KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)

WordDruge izmene Plana detaljne regulacije industrijske zone Vladičin Han

WordOdluka o davanju saglasnosti

WordRešenje

WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala „Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han“ Vladičin Han

WordZaključak

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

WordRešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora USC „Kunjak“ Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Vladičin Han

WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenja o obrazovanju Saveta za budžet i finansije Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora USC „kunjak" Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JP „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak

WordOdluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova

WordOdluka o izmeni Odluke o izradi plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordOdluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2020. godinu (R E B A L A N S 1)

Konstitutivna sednica Skupštine, 23.08.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 23. avgust 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru predsednika Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru predsednice Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 4.241.928