Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Sadašnji skupštinski saziv Verzija za štampu
12Peta sednica Skupštine, 11.04.2021. godineVreme početka sednice:Nedelja, 11. april 2021. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za petu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

WordPoziv i predlog dnevnog reda za petu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han koja je trebala da se održi 21.03.2021. u 10,00 časova

WordObaveštenje o odlaganju sednice koja je trebala da se održi 21.03.2021. u 10,00 časova

Usvojena akta:WordOdluka o određivanju naziva ulica i trgova na području opštine Vladičin Han

WordOdluka o angažovanju nezavisne – komercijalne revizije za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Opštine Vladičin Han za 2020. godinu

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu FULL PROTECT D.O.O. Beograd

WordOdluka o upravljanju grobljima i sahranjivanju

WordOdluka o predlogu Republičkoj DIREKCIJI ZA IMOVINU Republike Srbije za uspostavljanje prava stvarne službenosti u korist opštine Vladičin Han na parcelama u javnoj svojini Republike Srbije

WordOdluka o vodovodu i kanalizaciji

WordOdluka

WordOdluka o održavanju ulica i puteva

WordSrednjoročni plan opštine Vladičin Han za period 2021-2023

WordRešenje

WordRešenje

WordRešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove «Pčelica» Vladičin Han

WordRešenje o izboru člana Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o prestanku funkcije člana Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak

WordZaključak


Četvrta sednica Skupštine, 27.12.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 27. decembar 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za četvrtu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o davanju objekta na korišćenje Predškolskoj ustanovi „PČELICA“ Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama poslovnika Skupštine opštine Vladičin Han

WordProgram otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji opštine Vladičin Han za 2021. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2021. godini JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak Program otuđenja

WordZaključak o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava budžeta opštine Vladičin Han za 2021. godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak Centar za kulturne delatnosti

WordZaključak Centar za socijalni rad

WordZaključak Komunalno

WordZaključak JP Vodovod

WordZaključak Kunjak

WordZaključak Pčelica

Treća sednica Skupštine, 06.12.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 06. decembar 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:BIOSKOPSKA SALA CENTRA ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN , Nikole Tesle broj 2


WordPoziv i predlog dnevnog reda za treću sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

WordObaveštenje možete preuzeti ovde

Usvojena akta:WordOdluka o predlogu Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije da sprovede postupak prenosa prava javne svojine iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu opštine Vladičin Han

WordOdluka o boravišnoj taksi

WordOdluka o budžetu Opštine Vladičin Han za 2021. godinu

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o pijacama na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o izmenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

WordOdluka o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene

WordOdluka o obrazovanju komisije za planove opštine Vladičin Han

WordOdluka o održavanju čistoće na površinama javne namene i opštem komunalnom uređenju opštine Vladičin Han

WordOdluka o održavanju javnih zelenih površina

WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o radnom vremenu objekata u ugostiteljstvu, trgovini, zanatstvu i drugim delatnostima na teritoriji opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju plana detaljne regulacije zanatskog centra u Vladičinom Hanu

WordPravilnik o bližem uređenju planiranja javnih nabavki, sprovođenja postupaka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama

WordPravilnik o bližem uređenju sprovođenja postupaka nabavki na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

WordOdluka o konverziji potraživanja poverioca u trajni ulog u kapitalu FULL PROTECT D.O.O. Beograd

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Sveti Sava“ u Vladičinom Hanu

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole u Vladičinom Hanu

WordRešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja

WordRešenje o formiranju Komisije za sprovođenje postupka otuđenja, davanja u zakup, pribavljanja i razmene građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju Komisije za planove opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Stubal

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora PU „Pčelica“ Vladičin Han

WordRešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije „Jovan Skerlić“ u Vladičinom Hanu

WordZaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Godišnjeg programa poslovanja JP za komunalno uređenje Vladičin Han za 2020. godinu

WordZaključak o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Posebnog programa korišćenja sredstava budžeta opštine Vladičin Han za 2020.godinu JP za komunalno uređenje Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Program poslovanja preduzeća za 2020.godinu (Izmena 1) JP «Vodovod» Vladičin Han

WordZaključak o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Vladičin Han u 2020. godini (izmena br.1) JP za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

WordPlan detaljne regulacije zanatskog centra u Vladičinom Hanu

WordKadrovski plan Opštinske uprave opštine Vladičin Han za 2021. godinu

WordKadrovski plan Opštinskog pravobranilaštva opštine Vladičin Han za 2021. godinu

Druga sednica Skupštine, 13.09.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 13. septembar 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za drugu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o usvajanju druge izmene Plana detaljne regulacije industrijske zone Vladičin Han(KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)

WordDruge izmene Plana detaljne regulacije industrijske zone Vladičin Han

WordOdluka o davanju saglasnosti

WordRešenje

WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala „Javnog preduzeća za komunalno uređenje Vladičin Han“ Vladičin Han

WordZaključak

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

WordRešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora USC „Kunjak“ Vladičin Han

WordOdluka o izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Vladičin Han

WordOdluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i kanalizaciju „Vodovod“ Vladičin Han

WordRešenja o obrazovanju Saveta za budžet i finansije Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora USC „kunjak" Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordRešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za kulturne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli neraspoređene dobiti JP „Vodovod“ Vladičin Han

WordZaključak

WordOdluka o davanju saglasnosti za izvođenje radova

WordOdluka o izmeni Odluke o izradi plana generalne regulacije naselja Vladičin Han

WordOdluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine Opštine Vladičin Han

WordOdluka o završnom računu budžeta Opštine Vladičin Han za 2019. godinu

WordOdluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Vladičin Han za 2020. godinu (R E B A L A N S 1)

Konstitutivna sednica Skupštine, 23.08.2020. godineVreme početka sednice:Nedelja, 23. avgust 2020. godine u 10,00 časova

Mesto održavanja sednice:Sala Skupštine opštine Vladičin Han


WordPoziv i predlog dnevnog reda za konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Vladičin Han

Usvojena akta:WordOdluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordOdluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru predsednika Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru predsednice Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru zamenika predsednika Opštine Vladičin Han

WordRešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Vladičin Han

WordRešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Vladičin Han

WordZaključak

WordZaključak

12
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 4.644.575