Ćirilica  |  Latinica  |  English  
img1
 
VLADIČIN HAN
Služba za pružanje usluga građanima – Opštinski uslužni centar Verzija za štampu
Usluzni centar Opstine Vladicin Han

Služba za pružanje usluga građanima – Opštinski uslužni centar
Rukovodilac organizacione jedniceDragan Stojiljković
Kontakt telefon017/390-501 lokal 300
E-mailinfo@vladicinhan.org.rs


Šta je Opštinski uslužni centar?


Novi model odnosa i komunikacije građana i Opštinske uprave.

Opštinska uprava – efikasan pružalac usluga, Građanin – korisnik usluga, a ne samo poreski obveznik i glasač.


Šta sve centar može da pruži građanima?


Osnovne funkcije centra:

 • Pružanje informacija građanima,
 • Prikupljanje informacija od građana,
 • Pružanje usluga.

Informacije o Opštinskoj upravi:


 • Vodič kroz Opštinsku upravu,
 • Obrasci,
 • Izvodi,
 • Pravna pomoć,
 • Podaci o javnim preduzećima.

Informacije koje Centar prikuplja od građana:


 • Žalbe,
 • Pitanja,
 • Sugestije,
 • Pohvale.

Informacije o lokalnoj zajednici:


 • Nevladine organizacije,
 • Mediji,
 • Poslovne aktivnosti,
 • Turizam,
 • Kulturne ustanove.

Kakvu korist od Centra imaju građani?


 • Poboljšava se komunikacija sa Opštinskom upravom,
 • Bolje sagledavanje funkcionisanja Opštinske uprave,
 • Učestvovanje u procesu rada lokalne samouprave,
 • Jačanje poverenja između građana i lokalne samouprave.

Kakvu korist od Centra ima lokalna samouprava?


 • Centar daje povratnu informaciju o potrebama i problemima građana,
 • Menja se odnos službenik – građanin.

Služba za pružanje usluga građanima – Opštinski uslužni centar obavlja poslove pružanja usluga građanima u ostvarivanju prava pred organima Opštinske uprave i ostvarivanju bolje komunikacije građana sa organima Opštinske uprave i to:

 • davanje informacija građanima i pravnim licima o načinu i postupku ostvarivanja njihovih prava pred organima Opštinske uprave;
 • davanje informacija građanima o poslovima iz nadležnosti Skupštine opštine i Opštinskog veća;
 • pružanje stručne pomoći strankama prilikom popunjavanja obrazaca i sastavljanja podnesaka;
 • neposredni prijem podnesaka od stranaka za ostvarivanje prava pred organima Opštinske uprave;
 • razvrstavanje predmeta po sadržini materije i po organima Opštinske uprave;
 • evidentiranje predmeta u osnovne evidencije sistemom kartoteke;
 • združivanje akata i dostavljanje predmeta i akata organima Opštinske uprave;
 • obaveštavanje stranaka o stanju rešavanja njihovih zahteva;
 • uručivanje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu podnosiocima zahteva;
 • izdavanje akata građanima kojima je odlučivano po njihovom zahtevu (rešenja, dozvola, saglasnosti, uverenja, potvrda i dr.);
 • prijem primedaba, predloga i sugestija građana.
 
  Opština Vladičin Han  |  Sva prava zadržana  |  Uslovi korišćenja  |  Mapa sajta  |  Autor: Agencija MI  |  Poseta: 4.644.458