Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН

Питања надлежнима

Поставите питање

Поштовани посетиоци сајта,

На овој страници можете постављати питања надлежним лицима у општини Владичин Хан, како функционерима локалне самоуправе, тако и директорима јавних предузећа и установа.

Молимо Вас да Ваша питања буду прецизна и да у складу са облашћу на коју се садржина питања односи, буду упућена на праву адресу.

На страницама овог сајта, као и на маил који будете оставили, у разумном временском року биће достављен, односно објављен одговор на постављено питање.

Питања 1 до 1 од 1      Питања по страни 
2.7.2014
Časlav Radić
Postovana Ljiljana, nameravam da kupim plac (livadu, duge njive ) u selu Prekodolce, na toj parceli bih montirao montaznu porodicnu kucu. Pitam sta mi je sve potrebno od dokumentacije i koliko ce kostati, da bi sve bilo regularno. Unapred sam Vam zahvalan.
Урбанизам, имов.-правни и комун. послови - Љиљана Мујагић
За постављање монтажне куће важе иста правила као и за изградњу стамбеног објекта са трдиционалним системом грађења, која су прописана Законом о планирању и изградњи.

Пре грађења неопходно је, од надлежног органа, прибавити локацијску и грађевинску дозволу.

Уз захтев за издавање локацијске дозволе прилаже се: копија плана парцеле, извод из катастра подземних инсталација и доказ о праву својине. У току поступка, надлежни орган прикупља, по службеној дужности, услове јавних предузећа.

Након издавања локацијске дозволе подноси се захтев за издавање грађевинске дозволе, уз који се прилаже: локацијска дозвола, идејни или главни пројекат са извештајем о извршеној техничкој контроли, доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта, доказ о праву својине и доказ о уплати административне таксе.

Административна такса за издавање локацијске дозволе износи 1.500,00 динара (општинска) и 470,00 динара (републичка), а за издавање грађевинске – 1.000,00 динара (општинска) и 740,00 динара (републичка). Остале накнаде плаћају се Служби за катастар непокретностима, јавним предузећима (водовод, електродистрибуција, Телеком и др.), предузећу које израђује пројекат, предузећу које врши техничку контролу пројекта, као и ЈП Дирекцији за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан. Овај орган није у могућности да се изјашњава о висини набројаних накнада.
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.525.620