Званична интернет презентација Општине Владичин Хан  |   Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна  
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2 ) Верзија за штампу


img


Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2)


Уторак, 1. август 2023.


Локална самоуправа Владичин Хан


Резултати Јавног позива организацијама цивилног друштва (OCD) у оквиру програма ReLOaD2


ExcelРезултати Јавног позива организацијама цивилног друштва (OCD) у оквиру програма ReLOaD2


Четвртак, 25. мај 2023.


WordЈавни позив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у оквиру програма „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2)“


WordСмернице за подносиоце предлога пројеката – организације цивилног друштва (ОЦД) у оквиру Јавног позива за предају пројектних предлога на подручју ЛС Владичин Хан


WordАнекс I - пројектни предлог


ExcelАнекс II - преглед буџета и план потрошње


WordАнекс III - логички оквир рада


WordАнекс IV - план активности и промоције


WordАнекс V - административни подаци о подносиоцу предлога пројекта


WordАнекс VI - финансијски идентификациони формулар


WordАнекс VII - изјава о подобности


WordАнекс VIII - изјава о непостојању двоструког финансирања


WordАнекс IX - изјава о партнерству


WordАнекс X - образац биографије


WordАнекс XI - изјава о доступности


WordАнекс XII - листа за проверу


Уторак, 12. април 2022.


WordЈавни позив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у оквиру програма „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2)“


WordСмернице за подносиоце предлога пројеката – организације цивилног друштва (ОЦД) у оквиру Јавног позива за предају пројектних предлога на подручју ЛС Владичин Хан


Adobe readerЦиљеви одрживог развоја - брошура


WordАнекс I - пројектни предлог


ExcelАнекс II - преглед буџета и план потрошње


WordАнекс III - логички оквир рада


WordАнекс IV - план активности и промоције


WordАнекс V - административни подаци о подносиоцу предлога пројекта


WordАнекс VI - финансијски идентификациони формулар


WordАнекс VII - изјава о подобности


WordАнекс VIII - изјава о непостојању двоструког финансирања


WordАнекс IX - изјава о партнерству


WordАнекс X - образац биографије


WordАнекс XI - изјава о доступности


WordАнекс XII - листа за проверу


WordПитања и одговори у вези са Јавним позивом за предају предлога пројеката у Бабушници, Крушевцу, Новом Саду, Суботици, Тополи, Владичином Хану и Врњачкој Бањи (до 10. маја 2022. године у 12:00ч)


КОНТЕКСТ


Организације цивилног друштва (ОЦД) су важне за развој локалних заједница, али се и даље суочавају са изазовима који ограничавају њихове могућности да позитивно утичу на квалитет живота грађана. Ло­калне самоуправе (ЛС) обезбеђују значајна сре­дства за финансирање ОЦД из буџета, али у пракси се и даље дешава да расподела средстава није за­снована на јасним и транспарентним критеријуми­ма, да се не прати како су средства потрошена, а резултати пројеката којима су средства додељена не оцењују и не представљају адекватно у јавно­сти. Осим тога, као последица система образовања који не одговара потребама тржишта рада, млади немају довољно могућности за запослење. То је резултирало високом стопом емиграције.


Регионални програм локалне демократије на За­падном Балкану 2 (ReLOaD2) надовезује се на раније успешне иницијативе које је подржала Европска унија (ЕУ) – Пројекат јачања локалне демократи­ је (ЛОД, 2009­-2016) и Регионални програм лока­лне демократије на Западном Балкану (ReLOaD2, 2017­-2020).
ЦИЉ


Циљ пројекта је да ојача демократију и процес ЕУ инте­грација на Западном Балкану оснаживањем цивилног друштва и подстицањем младих да активно учествују у процесу доношења одлука, као и да унапреди правни и финансијски оквир, како би подстакао развој цивилног друштва.
ФОКУС


 • Јачање партнерстава између локалних самоупра­ва и цивилног друштва ширењем успешног модела транспарентног финансирања ОЦД (ЛОД мето­дологија) из буџета локалних самоуправа, ради унапређењу пружања услуга грађанима у лока­ лним заједницама.

 • Подстицање локалних самоуправа да користе ја­вно финансирање ОЦД на транспарентан и развојно оријентисан начин, препознајући локалне потребе и прихватајући пројектно заснован приступ

 • Подстицање већег учешћа грађана, а посебно младих у процесу доношења одлука у локалним самоуправама

 • Пружање подршке спровођењу омладинских иницијатива, као и рад на побољшању економске перспективе младих у партнерским локалним самоуправама.
РЕЗУЛТАТИ (из прве фазе)


 • Пет локалних самоуправа је учествовало у пројек­ту (Димитровград, Крагујевац, Куршумлија, Параћин и Шабац);

 • Урађена је анализа механизама финансирања ОЦД у ових пет ЛС;

 • Преко 20 представника из 5 локалних самоуправа који раде са ОЦД је завршило пет модула тренинга о упра­вљању пројектима и примени методологије за транспа­рентно финансирање ОЦД (тзв. ЛОД методологија);

 • Четири локалне самоуправе су усвојиле методологију и измениле правилнике о финансирању ОЦД из буџета;

 • 197 организација цивилног сектора је завршило тренинг из управљања пројектима;

 • Преко 10.000 грађана је имало корист од 38 пројека­та организација цивилног друштва финансираних кроз јавне позиве.
ЦИЉНЕ ГРУПЕ


 • Локалне самоуправе

 • Организације цивилног друштва (ОЦД)

 • Млади грађани/ке
У Србији, ReLOaD2 ће деловати у 7 јединица локалних самоуправа:


 • Бабушница

 • Владичин Хан

 • Врњачка Бања

 • Крушевац

 • Нови Сад

 • Топола

 • Суботица*За Европску унију, овај назив не доводи у питање став о статусу и у складу је са Резолуцијом СБ УН 1244/1999 и Мишљењем МСП-а о проглашењу независности Косова. За УНДП све референце на Косово схватаће се у контексту Резолуције УН 1244/1999.
ReLOaD2 Facebook:


https://www.facebook.com/RELOADWesternBalkans/ReLOaD2 UNDP веб страница:


https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home.html- Видео упутства за попуњавање пројектних образаца - линк
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.762.151