Званична интернет презентација Општине Владичин Хан  |   Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Одлуке скупштине  
Скупштински сазив 2020-2023, стр. 1 Верзија за штампу
12Двадесет четврта седница Скупштине, 26.10.2023. годинеВреме почетка седнице:четвртак, 26. октобар 2023. године у 18,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за двадесет четврту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Владичин Хан за 2023. годину -  РЕБАЛАНС 2

WordОдлука о повећању основног капитала Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordОдлука о радноправном статусу чланова Општинског већа општине Владичин Хан

WordОдлука о измени одлуке о разрешењу чланова и заменика чланова Изборне комисије општине Владичин Хан и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Владичин Хан

WordРешење о именовању Локалног савета родитеља

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану

WordРешење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција и средстава из буџета општине Владичин Хан у 2023. годину за Јавно предузеће за водоснабдевање и канализацију «Водовод» Владичин Хан – измена 1

WordРешење о престанку функције председника општине, заменика председника општине и чланова Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „ВОДОВОД“ Владичин Хан


Двадесет трећа седница Скупштине, 06.09.2023. годинеВреме почетка седнице:среда, 06. септембар 2023. године у 13,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за двадесет трећу седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordЗакључак о усвајању плана јавног здравља општине Владичин Хан 2023.-2028.

WordПлан јавног здравља општине Владичин Хан 2023.-2028.

WordПрилог 1

WordПрилог 2

WordПрилог 3

WordПрилог 4

WordОдлука о давању објекта на коришћење Предшколској установи „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан

WordОдлука о усвајању друге измене и допуне Плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordДруга измена и допуна Плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordОдлука о образовању огранка Установе спортски центар „КУЊАК“ Владичин Хан

WordОдлука о начину образовања, задацима и начину рада Савета за родну равноправност

WordОдлука о броју деце у васпитним групама у Предшколској установи „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан


Двадесет друга седница Скупштине, 25.07.2023. годинеВреме почетка седнице:уторак, 25. јул 2023. године у 14,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за двадесет другу седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2023. годину РЕБАЛАНС 1

WordОдлука о изменама одлуке о подизању и одржавању споменика, спомен обележја и скулптуралних дела на територији општине Владичин Хан

WordРешење о измени решења о образовању општинског штаба за ванредне ситуације Општине Владичин Хан

WordРешење - Извештај о пословању Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2022. годину

WordРешење - Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан за период од 01.01.2022.-31.12.2022. године

WordРешење о измени решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својинина територији општине Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовном годишњем финансијском  извештају за 2022. годину ЈП „Водовод“  Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по редовном годишњем финансијском  извештају за 2022. годину ЈП за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Стубал


Двадесет прва седница Скупштине, 07.06.2023. годинеВреме почетка седнице:среда, 7. јун 2023. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за двадесет прву седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о изради друге измене и допуне Плана генералне регулације насеља Владичин Хан

WordОдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordОдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordОдлука о завршном рачуну буџета Општине Владичин Хан за 2022. годину

WordОдлука о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на одлуку о допуни одлуке о ценовнику услуга Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ у Владичином Хану

WordРешење о измени решења о именовању чланова школског одбора Гимназије „Јован Скерлић“ у Владичином Хану


Двадесета седница Скупштине, 10.04.2023. годинеВреме почетка седнице:понедељак, 10. април 2023. године у 10,00 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за двадесето седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordОдлука о приступању изради Плана за интегрисано управљање отпадом у општини  Владичин Хан за 2023.-2033.г.

WordОдлука о давању дела зграде Центра за размену података о прекограничној сарадњи - „CONNECTIONCENTAR“ на коришћење Министарству унутрашњих послова – Полицијска управа у Врању – Полицијска станица Владичин Хан

WordОдлука о давању сагласности за извођење радова

WordОдлука о давању сагласности за извођење радова

WordОдлука о изменама и допунама пословника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о приступању изради идејног решења симбола Општине Владичин Хан

WordОдлука о давању објекта на коришћење Центру за културне делатности, туризам и библиотекарство Владичин Хан

WordОперативни план за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Владичин Хан за 2023. годину

WordПлан рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Владичин Хан за 2023. годину

Adobe readerПрограм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Владичин Хан за 2023. годину

WordРешење о усвајању годишњег извештаја Савета за здравље општине Владичин Хан за 2022. годину

WordРешење о измени Решења о именовању председника и чланова  Надзорног одбора Јавног предузећа  за водоснабдевање и канализацију „Водовод“ Владичин Хан

WordРешење - Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Владичин Хан за 2022. годину

WordРешење о усвајању годишњег извештаја о раду Савета за међунационалне односе у општини Владичин Хан за 2022. годину

WordРешење о давању сагласности на статут Предшколске установе „ПЧЕЛИЦА“ Владичин Хан

WordРешење о именовању  директора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан

WordРешење о престанку функције директора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан

WordРешење - План рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Владичин Хан за 2023. годину

WordЗакључак - Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје  Општине Владичин Хан за 2023. годину

WordЗакључак - Оперативни план за одбрану од поплава на водама II реда на територији Општине Владичин Хан за 2023. годину

WordЗакључак - Програм подршке за спровођење  пољопривредне политике  и политике руралног развоја за  Општину Владичин  Хан  за 2023. годину

WordРешење о усвајању извештаја о раду Установе спортски центар „КУЊАК“ Владичин Хан за 2022. годину

WordРешење о усвајању извештаја о раду Центра за социјални рад Владичин Хан за 2022. годину

WordРешење о усвајању извештаја о раду Установе центар за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан за 2022. годину

WordРешење о усвајању извештаја о раду Општинског правобранилаштва општине Владичин Хан за 2022. годину

WordРешење о усвајању извештаја о раду Општинске управе општине Владичин Хан за 2022. годину

WordРешење о усвајању извештаја о раду Предшколске установе „ПЧЕЛИЦА“ у Владичином Хану за радну 2021/2022. годину
Деветнаеста седница Скупштине, 02.02.2023. годинеВреме почетка седнице:Среда, 02. фебруар 2023. године у 13,30 часова

Место одржавања седнице:Сала Скупштине општине Владичин Хан


WordПозив и предлог дневног реда за деветнаесту седницу Скупштине општине Владичин Хан

Усвојена акта:WordДопуна Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан за 2023. годину

WordОдлука о ангажовању независне – комерцијалне ревизије за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Општине Владичин Хан за 2022. годину

WordОдлука о подизању и одржавању споменика, спомен обележја и скулптуралних дела на територији општине Владичин Хан

WordОдлука о радноправном статусу чланова Општинског већа општине Владичин Хан

WordОдлука о давању сагласности за извођење радова

WordОдлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordОдлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на Предлог Одлуке о расписивању и спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за директора Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан

WordРешење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Пчелица“ Владичин Хан

WordРешење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Центра за културне делатности, туризам и библиотекарство општине Владичин Хан

WordРешење о Избору члана Општинског већа општине Владичин Хан

WordРешење о измени Решења о образовању Комисије за прописе Скупштине општине Владичин Хан

WordРешење о престанку функције члана Општинског већа општине Владичин Хан

WordЗакључак12
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.762.177