Званична интернет презентација Општине Владичин Хан  |   Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Урбанизам и грађевинарство > Регистар инвеститора  
Физичка лица Верзија за штампу

РЕГИСТАР ИНВЕСТИТОРА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА


11.09.2009. год. – 31.12.2010. год.

Сходно Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и Правилника о условима, начину вођења и приступа, као и садржини регистра инвеститора („Сл. гласник РС“, бр. 55/2010)
Презиме и име, Адреса. ЈМБГБрој и датум издавања грађевинске дозволеПравоснажност грађ. дозволе, пријава радова, датум почетка и завршетка грађења, под о уложеним правн. средст.Подаци о извршеном инспекц. надзоруПодаци о објекту за који се издаје грађ. дозвола
Александар Стевановић, Београдска 27/б, Владичин Хан351-60/2010-04
11.08.2010.
Правоснажно од 27.08.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу аутогараже са оставом на кп. бр. 1239/4 КО Владичин Хан
Александар Стевановић, Београдска 27/б, Владичин Хан351-102/2010-04
02.11.2010.
Правоснажно од 19.11.2010.-Грађевинска дозвола за доградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1239/4 КО Владичин Хан
Благица Војиновић, Његошева 42, Владичин Хан351-116/2010-04
22.11.2010.
Правоснажно од 09.12.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 4035 КО Калиманце
Владимир Мишић, Бранка Радичевића 15, Владичин Хан351-21/2010-04
22.04.2010.
Правоснажно од 09.05.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 2896 КО Владичин Хан 05
Владислав Костић, Репинце351-96/2010-04
26.10.2010.
Правоснажно од 12.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 884 КО Репинце
Градимир Лазаревић, Његошева 80, Владичин Хан351-124/2010-04
14.12.2010.
Правоснажно од 05.01.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 4304 КО Калиманце
Горан Ристић, Ј.Ј.Змаја 27, Владичин Хан351-133/2010-04
27.12.2010.
Правоснажно од 15.01.2011.-Грађевинска дозвола за доградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 2738 КО Владичин Хан 05
Горан Ристић, Ј.Ј.Змаја 27, Владичин Хан351-134/2010-04
27.12.2010.
Правоснажно од 15.01.2011.-Грађевинска дозвола за доградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 2738 КО Владичин Хан 05
Душан Филиповић, Прекодолце351-3/2010-04
26.01.2010.
Правоснажно од 11.02.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1684/20 КО Прекодолце
Драган Стојановић, Карађорђева 74, Владичин Хан351-7/2010-04
12.02.2010.
Правоснажно од 28.02.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1888 КО Владичин Хан 04
Драган Петровић, Вука Караџића 76, Владичин Хан351-56/2010-04
29.07.2010.
Правоснажно од 16.08.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 4263 КО Калиманце
Добривоје Пешић, Михајла Пупина 60, Владичин Хан351-39/2010-04
16.07.2010.
Правоснажно од 01.08.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1411 КО Владичин Хан
Дарко Филиповић, Југ Богданова 2, Владичин Хан351-61/2010-04
16.08.2010.
Правоснажно од 11.09.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 2738 КО Владичин Хан 05
Душан Јовановић, Београдска 27, Владичин Хан351-92/2010-04
18.10.2010.
Правоснажно од 04.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу аутогараже на кп. бр. 1239/4 и 1241/4 КО Владичин Хан 05
Зоран Станковић. Грамађе351-68/2010-04
01.09.2010.
Правоснажно од 19.09.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 546/1 КО Грамађе
Илија Илијев, Житорађе351-64/2010-04
20.08.2010.
Правоснажно од 05.09.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1227/11 КО Житорађе
Игор Ђорђевић, Ђуре Јакшића 20, Сурдулица351-91/2010-04
15.10.2010.
Правоснажно од 03.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу пословног објекта на кп. бр. 1487/1 и 1489/3 КО Житорађе
Лепосава Тасић, Светозара Марковића 39, Владичин Хан351-38/2010-04
13.07.2010.
Правоснажно од 30.07.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 3/2 КО Владичин Хан
Малиша Стошић, Светосавска 13/2, Владичин Хан351-35/2010-04
05.07.2010.
Правоснажно од 01.08.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 2285/1 КО Лепеница
Мирољуб Митић, Ј.Ј.Змаја 21, Владичин Хан351-40/2010-04
16.07.2010.
Правоснажно од 01.08.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 2599 КО Владичин Хан
Милча Марковић, Ж.Ј.Шпанца 13 б, Владичин Хан351-69/2010-04
03.09.2010.
Правоснажно од 19.09.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1061 КО Владичин Хан
Милан Костадиновић, Прибој351-92/2010-04
26.10.2010.
Правоснажно од 11.11.2010.-Грађевинска дозвола за доградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1015/3 и 1015/1 КО Прибој
Миодраг Марковић, Ј.Ј.Змаја 53, Владичин Хан351-117/2010-04
25.11.2010.
Правоснажно од 11.12.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 2888 КО Владичин Хан 05
Надежда Стојковић, Косовска 9, Владичин Хан351-65/2010-04
20.08.2010.
Правоснажно од 06.09.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 3823 КО Калиманце
Нада Белић, Милутин Ивковића 12/10, Ниш351-106/2010-04
08.11.2010.
Правоснажно од 25.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1771 КО Владичин Хан 03
Никола Ковачевић, Светосавска 65, Владичин Хан351-111/2010-04
02.12.2010.
Правоснажно од 19.12.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 995/5 КО Полом
Нада Илић, Лепеница351-123/2010-04
14.12.2010.
Правоснажно од 30.12.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1913 КО Лепеница
Радосав Јовић, Цара Душана 31, Владичин Хан351-53/2010-04
26.07.2010.
Правоснажно од 11.08.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 2545 КО Владичин Хан 05
Радомир Стојановић, Калиманска 11, Владичин Хан351-67/2010-04
01.09.2010.
Правоснажно од 16.09.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу аутогараже на кп. бр. 3751 КО Калиманце
Радомир Илић, Пчињска 13, Владичин Хан351-115/2010-04
19.11.2010.
Правоснажно од 08.12.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 368/6 КО Калиманце
Риста Микић, Ј,Ј,Змаја 58, Владичин Хан351-119/2010-04
01.12.2010.
Правоснажно од 17.12.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 2592 КО Владичин Хан 05
Радмила Стојичић, Милентија Поповића 57, Владичин Хан351-126/2010-04
16.12.2010.
Правоснажно од 05.01.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1761 КО Владичин Хан 03
Слободан Стаменовић, Мај 1, Владичин Хан351-22/2010-04
18.05.2010.
Правоснажно од 04.06.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу потпорног зида на кп. бр. 290/1 КО Владичин Хан
Станче Антић, Васе Смајевића 6, Владичин Хан351-27/2010-04
31.05.2010.
Правоснажно од 16.06.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу потпорног зида на кп. бр. 3437 КО Владичин Хан
Стамен Антић, Моше Пијаде 9/II-8, Владичин Хан351-34/2010-04
23.06.2010.
Правоснажно од 16.07.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1633/33 КО Житорађе
Слађан Ђорђевић, Немањина 9, Владичин Хан351-51/2010-04
21.07.2010.
Правоснажно од 09.09.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу потпорног зида на кп. бр.3820 КО Калиманце
Станиша Алексић, Јуруја Гагарина 190/7, Нови Београд351-57/2010-04
04.08.2010.
Правоснажно од 20.08.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 6229 КО Стубал
Чедомир Трајковић, Димитрија Туцовића 2, Владичин Хан351-100/2010-04
29.10.2010.
Правоснажно од 17.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1449 КО Владичин Хан 03
Драган и Станимир Стојковић, Репинце351-62/2010-04
17.08.2010.
Правоснажно од 04.09.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 556/2 КО Репинце
Станко Милошевић, Моше Пијаде 20, Владичин Хан351-83/2010-04
17.09.2010.
Правоснажно од 03.10.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1424 КО Владичин Хан 03
Стојан Радисављевић, Косте Стаменковића 1, Владичин Хан351-86/2010-04
14.10.2010.
Правоснажно од 30.10.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу аутогаражу на кп. бр. 763/1 КО Владичин Хан
Слађан Новковић, Југ Богданова 3, Владичин Хан351-90/2010-04
14.10.2010.
Правоснажно од 30.10.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 2731/2 КО Владичин Хан 05
Србољуб Јовановић, 22. децембар 4, Врање351-95/2010-04
25.10.2010.
Правоснажно од 11.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 3915 КО Јовац
Слободан Младеновић, Репинце351-98/2010-04
26.10.2010.
Правоснажно од 13.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1722/2 КО Репинце
Добривоје Миљковић, Прекодолце351-99/2010-04
27.10.2010.
Правоснажно од 14.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1340/1 КО Прекодолце
Стојилко Стојановић, Његошева 42, Владичин Хан351-103/2010-04
22.11.2010.
Правоснажно од 29.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 4035 КО Калиманце
Драгиша Величковић, Прекодолце351-104/2010-04
04.11.2010.
Правоснажно од 20.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 591 КО Прекодолце
Спаса Ђорђевић, Расадник 13/7, Ниш351-105/2010-04
04.11.2010.
Правоснажно од 24.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 6172 КО Куново
Драги Милошевић, Прекодолце351-108/2010-04
12.11.2010.
Правоснажно од 28.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1290/2 КО Прекодолце
Милоје Стевановић, Репинце351-125/2010-04
16.12.2010.
Правоснажно од 05.01.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1726/3 КО Репинце
Радојка Анђеловић, Милентија Поповића 53, Владичин Хан351-127/2010-04
16.12.2010.
Правоснажно од 05.01.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1760 КО Владичин Хан 03
Стојан Стевановић, Декутинце351-130/2010-04 12.12.2010.Правоснажно од 10.01.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1454 КО Декутинце

01.01.2011. – 31.12.2011. г

Презиме и име, Адреса. ЈМБГБрој и датум издавања грађевинске дозволеПравоснажност грађ. дозволе, пријава радова, датум почетка и завршетка грађења, под о уложеним правн. средст.Подаци о извршеном инспекц. надзоруПодаци о објекту за који се издаје грађ. дозвола
Добрица Стојилковић Николић, Владике Пајсије 14, Владичин Хан351-4/2011-04
26.01.2011.
Правоснажно од 04.02.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1328/2 КО Сува Морава
Горан Антанасовски Прекодолце351-17/2011-04
22.02.2011.
Правоснажно од 04.03.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1020/2 КО Прекодолце
Миодраг Костић, Краља Петра бб, Владичин Хан351-18/2011-04
23.02.2011.
Правоснажно од 06.03.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу летње кухиње са гаражом на кп. бр. 1540 КО Владичин Хан 03
Бранко и Снежана Филиповић, Репинце351-16/2011-04
22.02.2011.
Правоснажно од 05.03.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 277/2 КО Репинце
Станко Ристић Житорађе351-15/2011-04
22.02.2011.
Правоснажно од 05.03.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1653/4 КО Житорађе
Драган Илић Карађорђева 248, Владичин Хан351-19/2011-04
23.02.2011.
Правоснажно од 10.03.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу летње кухиње са гаражом на кп. бр. 340/4 КО Репинце
Славко Стојилковић, Косте Андрића бб, Ваљево351-22/2011-04
04.03.2011.
Правоснажно од 13.03.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 867/1 КО Сува Морава
Драгомир Ристић Житорађе351-24/2011-04
04.03.2011.
Правоснажно од 13.03.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу пословног објекта на кп. бр. 1653/27 КО Житорађе
Данијела Станковић, Михајла Пупина 41 Владичин Хан, Јелена Дончић, Врање351-34/2011-04
12.04.2011.
Правоснажно од 20.04.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу помоћног објекта на кп. бр. 1409 КО Владичин Хан 03
Милан Вучковић, Ратка Павловића 3/5, Владичин Хан351-34/2011-04
05.05.2011.
Правоснажно од 19.05.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу пословно стамбеног објекта на кп. бр. 38/2 КО Лепеница
Владимир Ристић, Репинце351-21/2011-04
10.03.2011.
Правоснажно од 18.03.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1729/4 КО Репинце
Драган Младеновић, Прибој351-78/2011-04
08.09.2011.
Правоснажно од 18.09.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 71 КО Прибој
Горан Станишић, Душана Вукасовића 71/18, Нови Београд351-76/2011-04
05.09.2011.
Правоснажно од 17.09.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 6269 КО Стубал
Миодраг Тодоровић, Џеп351-72/2011-04
29.09.2011.
Правоснажно од 10.10.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу пословног објекта на кп. бр. 2132 КО Џеп
Душан Јањић, Моше Пијаде 29, Владичин Хан351-72/2011-04
05.09.2011.
Правоснажно од 13.09.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу пословног објекта на кп. бр. 411/19 КО Владичин Хан
Марјан Миљковић, Војводе Синђелића 3/3, Владичин Хан351-89/2011-04
17.11.2011.
Правоснажно од 25.11.2011.-Грађевинска дозвола за доградњу и реконструкцију пословног објекта на кп. бр. 411/11 КО Владичин Хан
Милева Николић, Теговиште351-90/2011-04
16.11.2011.
Правоснажно од 27.11.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 998 КО Теговиште
Петар Ђорђевић, Радомира Путника 12, Владичин Хан351-97/2011-04
28.11.2011.
Правоснажно од 15.12.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу постројења за сепарацију песка на кп. бр. 94/1 КО Декутинце

01.01.- 31.12.2012. г.

Презиме и име, Адреса. ЈМБГБрој и датум издавања грађевинске дозволеПравоснажност грађ. дозволе, пријава радова, датум почетка и завршетка грађења, под о уложеним правн. средст.Подаци о извршеном инспекц. надзоруПодаци о објекту за који се издаје грађ. дозвола
Бобан Михајловић, Равна Река351-97/2011-04
05.03.2012.
Правоснажно од 15.03.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 3227 и 1303/29 КО Владичин Хан
Слађан Величковић, Сува Морава351-2/2012-04
18.01.2012.
Правоснажно од 27.01.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 196/8 КО Сува Морава
Славко и Ненад Илић, Светозара Марковића 36, Владичин Хан351-26/2012-04
24.04.2012.
Правоснажно од 03.05.2012.-Грађевинска дозвола за доградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1142 КО Владичин Хан
Боривоје Станковић, Ратка Павловића 5/2, Владичин Хан351-32/2012-04
25.05.2012.
Правоснажно од 07.06.2012.-Грађевинска дозвола за доградњу пословно стамбеног објекта на кп. бр. 179/3 КО Владичин Хан
Сабрија Куртић, Прекодолце351-61/2012-04
09.10.2012.
Правоснажно од 19.11.2012.-Грађевинска дозвола за дизградњу породично стамбеног објекта на кп. бр. 1996 КО Прекодолце
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.762.150