Званична интернет презентација Општине Владичин Хан  |   Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Локална самоуправа > Документа > Урбанизам и грађевинарство > Регистар инвеститора  
Правна лица Верзија за штампу

РЕГИСТАР ИНВЕСТИТОРА ПРАВНИХ ЛИЦА


11.09.2009. год. – 31.12.2010. год.

Сходно Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и Правилника о условима, начину вођења и приступа, као и садржини регистра инвеститора („Сл. гласник РС“, бр. 55/2010)
Пословно име, Седиште, ПИБ, Име и презиме овлашћеног лицаБрој и датум издавања грађевинске дозволеПравоснажност грађ. дозволе, пријава радова, датум почетка и завршетка грађења, под о уложеним правн. средст.Подаци о извршеном инспекц. надзоруПодаци о објекту за који се издаје грађ. дозвола
ЈП Водовод, Владичин Хан, 100925578, Драган Милосављевић351-77/2010-04
07.09.2010.
Правоснажно од 23.09.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу водоводне мреже за насеља Прекодолце и Житорађе
ОШ „Војвода Радомир Путник“, Џеп, 100925721, Милена Зафировић351-109/2010-04
10.11.2010.
Правоснажно од 26.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу котларнице на кп. бр. 1077 Џеп
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-37/2010-04
26.07.2010.
Правоснажно од 16.08.2010., Пријава радова 27.07.2010., Датум почетка радова 06.08.2010., Датум завршетка радова 06.11.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу улицe Пчињске
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-41/2010-04
07.10.2010.
Правоснажно од 27.10.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу улице Карађорђеву
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-47/2010-04
11.10.2010.
Правоснажно од 28.10.2010. Пријава радова 13.10.2010., Датум почетка радова 22.10.2010., Датум завршетка радова 22.01.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу улице Пионирска
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-85/2010-04
21.09.2010.
Правоснажно од 28.10.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу секундарног колектора фекалне канализације у КО Прекодолце
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-112/2010-04
30.11.2010.
Правоснажно од 17.12.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу приступног пута у КО Лепеница
ПТПУ „Минекс“ Врање, 100546908, Зоран Стоилковић351-111/2010-04
15.11.2010.
Правоснажно од 03.12.2011.-Грађевинска дозвола за адаптацију пословног објекта у КО Лепеница
ОШ „Свети Сава“, Владичин Хан, 100926187, Драган Димитријевић351-79/2010-04
07.09.2010.
Правоснажно од 23.09.2010.-Грађевинска дозвола за реконструкцију основне школе у Житорађу
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-118/2010-04
02.02.2010.
Правоснажно од 18.12.2010. Пријава радова 07.12.2010., Датум почетка радова 15.12.2010., Датум завршетка радова 23.12.2010.-Грађевинска дозвола за изградњу интерне саобраћајнице у КО Владичин Хан
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-128/2010-04
23.12.2010.
Правоснажно од 10.01.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу стубне трафо станице у КО Лепеница

01.01.2011. - 31.12.2011.

Пословно име, Седиште, ПИБ, Име и презиме овлашћеног лицаБрој и датум издавања грађевинске дозволеПравоснажност грађ. дозволе, пријава радова, датум почетка и завршетка грађења, под о уложеним правн. средст.Подаци о извршеном инспекц. надзоруПодаци о објекту за који се издаје грађ. дозвола
Дечји вртић „Пчелица“ Владичин Хан351-30/2011-04
28.03.2011.
Правоснажно од 06.04.2011.-Грађевинска дозвола за доградњу и реконструкцију забавишта на кп.бр. 1283/2 КО Владичин Хан
„SB COMERC“ Репинце351-28/2011-04
06.04.2011.
Правоснажно од 15.04.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу хладњаче на кп.бр. 869/1 КО Сува Морава
ОШ „Свети Сава“, Владичин Хан, 100926187, Драган Димитријевић351-39/2011-04
28.03.2011.
Правоснажно од 26.04.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу фискултурне сале на кп.бр. 724/3 КО Владичин Хан
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-49/2011-04
11.05.2011.
Правоснажно од 25.05.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу улице Калиманска
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-48/2011-04
11.05.2011.
Правоснажно од 25.05.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу улице Иве Андрића
„Југоисток“ доо Ниш, „Електродистрибуција Врање“, Ж.Ј.Шпанца 21351-69/2011-04
19.10.2011.
Правоснажно од 27.05.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу стубне ТС
DOO National electric power company, Српских владара 67, Сурдулица351-70/2011-04
03.11.2011.
Правоснажно од 12.11.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу МХЕ
ГПД „Банковић“ доо Црна Трава351-98/2011-04
01.12.2011.
Правоснажно од 10.12.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу магацина на кп.бр. 1175/1 КО Сува Морава
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-95/2011-04
01.12.2011.
Правоснажно од 10.12.2011.-Грађевинска дозвола за изградњу пута Стубал-Јовац

01.01.2012 - 31.12.2012.г

Пословно име, Седиште, ПИБ, Име и презиме овлашћеног лицаБрој и датум издавања грађевинске дозволеПравоснажност грађ. дозволе, пријава радова, датум почетка и завршетка грађења, под о уложеним правн. средст.Подаци о извршеном инспекц. надзоруПодаци о објекту за који се издаје грађ. дозвола
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-91/2011-04
20.03.2012.
Правоснажно од 28.03.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу платоа у ул. Војводе Синђелића
ГПД „Банковић“ доо Црна Трава351-19/2012-04
03.04.2012.
Правоснажно од 12.04.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу управне зграде на кп.бр. 1175/1 КО Сува Морава
ГПД „Банковић“ доо Црна Трава351-18/2012-04
03.04.2012.
Правоснажно од 12.04.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу армирачког погона на кп.бр. 1175/1 КО Сува Морава
ГПД „Банковић“ доо Црна Трава351-17/2012-04
03.04.2012.
Правоснажно од 12.04.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу магацина за смештај материјала на кп.бр. 1175/1 КО Сува Морава
ГПД „Банковић“ доо Црна Трава351-22/2012-04
03.04.2012.
Правоснажно од 12.04.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу магацина резервних делова на кп.бр. 1175/1 КО Сува Морава
ГПД „Банковић“ доо Црна Трава351-21/2012-04
03.04.2012.
Правоснажно од 12.04.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу радионице за поправку возила на кп.бр. 1175/1 КО Сува Морава
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-25/2012-04
19.04.2012.
Правоснажно од 28.04.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу пута у КО Прекодолце
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-28/2012-04
30.04.2012.
Правоснажно од 11.05.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу нн мреже у КО Богошево
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-31/2012-04
30.04.2012.
Правоснажно од 15.05.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу нн мреже у КО Декутинце
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-30/2012-04
04.05.2012.
Правоснажно од 16.05.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу тениских терена на СЦ «Куњак»
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-103/2012-04
04.05.2012.
Правоснажно од 15.05.2012.-Грађевинска дозвола за доградњу и реконструкцију пута Џеп-Мањак
Техничка школа, Владичин Хан351-35/2012-04
22.05.2012.
Правоснажно од 30.05.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу полигона за обуку возача
Општина Владичин Хан, 07222483, Ненад Митровић351-37/2012-04
17.05.2012.
Правоснажно од 07.06.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу пословно административног центра на кп.бр. 3385 КО Владичин Хан
ЈП Дирекција за грађ. земљиште и путеве Владичин Хан, 100927528, Вера Драгутиновић351-49/2012-04
07.08.2012.
Правоснажно од 15.08.2012.-Грађевинска дозвола за изградњу фекалне канализације у МЗ Полом
ЈП Водовод, Владичин Хан, 100925578, Драган Милосављевић351-53/2012-04
14.08.2012.
Правоснажно од 28.08.2012.-Грађевинска дозвола за доградњу водоводне мреже у улици Светосавска
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.762.153