Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Архива - уредбе Министарства пољопривреде Верзија за штампу

Adobe readerПравилник о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (Објављен у „Службеном гласнику РСˮ, број 39/16 од 15. априла 2016. године)

Adobe readerПравилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну сточарску производњу (Објављен у Службеном гласнику Републике Србије”, број 38/16 од 13. априла 2016.године)

Adobe readerПравилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну производњу биљних култура (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 38/16 од 13. aприла 2016. године)

Adobe readerУредба о изменама и допуни уредбе о условима и начину коришћења премије за млеко за 2012. годину
Детаљније...

Право на коришћење премије има правно лице, физичко лице носилац комерцијалног породичног газдинства и физичко лице носилац некомерцијалног породичног газдинства, под условом да је:

 1. уписано у Регистар пољопривредних газдинства и да се налази у активном статусу;
 2. пријавило врсту и број животиња;
 3. извршило обележавање и регистарцију грла у Централној бази података о обележавању животиња;
 4. власник грла које је приавио у Центарлној бази података о обележавању животиња или је власник грла члан његовог пољопривредног газдинства.

Корисник премије остварује премију преко правних лица и предузетника који се баве прерадом млека.

Корисник премије остварује право на премију ако је предао најмање 3.000 литара млека по кварталу.

Премија за трећи( 1. октобар до 15. октобар 2012. године)и четврти( 1. јануар до 15. јануар 2012. године)квартал се исплаћује у износу од 7 динара по литру испорученог млека.

Adobe readerУредба о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2012. години
Детаљније...

Право на коришћење подстицаја, има:

 • физичо лице, носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
 • правно лице и предузетник, ако:
 1. је уписано у Регистар пољопривредних газдинства са активним статусом,
 2. је пријавило врсту и бројно стање животиња и газдинство на којем држи или узгаја животиње,
 3. је власник грла за које подноси захтев за подстицаје или је власник грла члан његовог пољопривредног газдинства,
 4. су квалитетна приплодна грла пријављена на пољопривредном газдинству подносиоца захтева под контролом правних лица овлашћених од стране за послове селекције (одгајивачке организације).

Подстицаји се утврђују по грлу у зависности од врсте стоке, и то у износу:

 1. 25.000 динара за квалитетне приплодне првотелке;
 2. 25.000 динара за квалитетне приплодне краве;
 3. 4.000 динара за квалитетне приплодне овце и козе;
 4. 4.000 динара за квалитетне приплодне крмаче.

Захтев за остварење подстицаја се подноси Управи за аграрна плаћањаи то:

 • за квалитетне приплодне првотелке које се отеле од 1. новемра до 31. децембра 2012. године у периоду од 1. до 20. јануара 2013. године;
 • за квалитетне приплодне краве, овце, козе и крмаче најкасније до 30. новембра 2012. године.
Adobe readerУредба о изменама и допуни уредбе о коришћењу подстицајних средстава за тов свиња у 2012. години
Adobe readerУредба о изменама уредбе о коришћењу подстицајних средстава за тов јунади
Adobe readerУредба о условима и начину коришћења субвенција за ратарску производњу и производњу кромпира у 2012. години
Детаљније...

Право на коришћење субвенција имафизичко лиценосилац породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинства са активним статусом.

Корисник субвенција има право на субвенцију уизносу од 6.420динара по хектару пријављене површине.

Захтев се подноси Управи за трезор до 1. децембра 2012. године.

Adobe readerУредба о условима и начину коришћења средстава за регресирање дизел горива за јесење радове у пољопривреди у 2012. години
Детаљније...

Право на регресирање дизел горива Д-2, односно евродизела има физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинства и налази се у активном статусу, у количини од 40 литара по хектару пријављеног обрадивог земљишта (средства за регресирање се не односе на пашњаке, рибњаке, баре и друго неплодно земљиште).

Захтев за остварење права за регресирање дизел горива подноси се у два примерка Управи за трезор најкасније до 22. новембра. 2012. године.

Adobe readerУредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању програма кредитне подршке за развој сточарства у 2012. години кроз субвенционисање дела камате
Adobe readerУредба о условима и начину коришћења подстицајних средстава за подршку набавке основног стада у овчарству и козарству у 2012. години
Adobe readerУрeдбa o условима и начину коришћења подстицајних средстава за подршку набавке основног стада у свињарству у 2012. години
Adobe readerУрeдбa о коришћењу подстицајних средстава за тов јунади
Adobe readerУрeдбa о измени уредбе о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање дела камате у 2012. години
Adobe readerУрeдбa о изменама и допунама уредбе о утврђивању програма кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему у 2012. години кроз субвенционисање дела камате
Adobe readerУрeдбa о коришћењу подстицајних средстава за тов свиња у 2012. години
Adobe readerУрeдбa о изменама уредбе о утврђивању програма кредитне подршке за развој ратарства, воћарства, виноградарства и повртарства у 2012. години кроз субвенционисање дела каматe
Adobe readerУрeдбa о условима и начину коришћења средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и младих вишегодишњих засада у 2012. години
Adobe readerУрeдбa о условима и начину коришћења премије за млеко за 2012. годину
Adobe readerУрeдбa о условима и начину коришћења премије за производњу дувана у листу
Adobe readerУрeдбa о подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање дела камате у 2012. години
Adobe readerУрeдбa о утврђивању програма кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему у 2012. години кроз субвенционисање дела камате
Adobe readerУрeдбa о утврђивању програма кредитне подршке за инвестициона улагања у пољопривреднe oбјекте у 2012. години кроз субвенционисање дела камате
 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.647.472