Ћирилица  |  Latinica  |  English  
Лого
img1
 
Водич кроз локалну самоуправу
Енергетска ефикасност
Конкурси и тендери
Питања председнику
Питања председнику СО
Питања
Слике
Мапе
ВЛАДИЧИН ХАН
Насловна > Архива  
Архива - Општинска управа (организациона структура) Верзија за штампу

Одлука о организацији Општинске управе општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“ број 23/08 и „Службени гласник града Врања“ број 23/09, 15/10, 32/16 и 35/16). Престала да важи одлуком о организацији Општинске управе Општине Владичин Хан бр. 06-90/12/17-IV/04 од 11.06.2017. године.Поштовани грађани,


ОПШТИНСКА УПРАВА је Ваш сервис који Вам омогућава да што квалитетније остварите своја права и она не може да функционише без Ваше подршке.

Наш циљ је да створимо Општинску управу која ће бринути о грађанима, која ће користити све облике комуникације, којој ће усредсређеност на грађане и пружање услуга грађанима бити основне вредности.

У ту сврху преузимамо иницијативу у развијању дијалога са Вама и тражимо начине да услуге учинимо лакше доступним Вама и да Вас о њима информишемо.

Све то од сада имаћете на једном месту.

Општинска управа образована је као јединствена служба и обавља послове у складу са Законом, Статутом општине и Одлуком о организацији Општинске управе општине Владичин Хан.

У оквиру делокруга рада Општинска управа:

  • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
  • припрема акте о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи Општине;
  • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
  • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
  • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
  • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
  • води јединствену евиденцију непокретности у својини Општине у складу с Законом, подзаконским актима и одлуком Скупштине општине.
  • доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње
  • доноси уз сагласност Општинског већа Општине Владичин Хан, Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака Општинске управе Општине Владичин Хан у ратним условима.


Организациона структура Општинске управе општине Владичин Хан

(* Кликнути на графичку шему за увећање)

Organizaciona sema Opstinske uprave Vladicin Han

У Општинској управи образована су следећа одељења:

У Општинској управи образована су следеће службе:

У Одељењу за финансије и привреду формирани су следећи одсеци:

У Одељењу за урбанизам, имовинско правне, комуналне и грађевинске послове формиран је следећи одсек:

Органи Општинске управе смештени су у згради Скупштине општине Владичин Хан, Светосавска бр. 1.


 
  Општина Владичин Хан  |  Сва права задржана  |  Услови коришћења  |  Мапа сајта  |  Аутор: Агенција МИ  |  Посета: 7.647.567